Buiten de schoolmuren

Leren beperkt zich niet enkel tot een klaslokaal. Mede daardoor proberen wij als school het leerproces door te trekken buiten de schoolmuren. Dit door het implementeren van studiereizen en culturele activiteiten. Dit proberen we voor alle leerlingen aan te passen naar leeftijd en interessegebied.

studiereizen

In het Don Boscocollege zorgen we er voor dat iedereen jaarlijks een gepaste studiereis krijgt. Door middel van deze reizen realiseren we heel wat vakoverschrijdende eindtermen en leren we ons land beter kennen.

internationale uitwisseling

Elk jaar vindt, in het kader van internationalisering, een leerlingenuitwisselingsproject plaats met een school uit één van de landen van de Europese Unie. Volgende landen kwamen al aan bod: Tsjechië, Finland, Italië, Denemarken, Spanje en Slovenië.

Culturele activiteiten

In het Don Boscocollege zorgen we er voor dat iedereen jaarlijks een gepaste studiereis krijgt. Door middel van deze reizen realiseren we heel wat vakoverschrijdende eindtermen en leren we ons land beter kennen.

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!