Buiten de schoolmuren

Leren beperkt zich niet enkel tot een klaslokaal. Mede daardoor proberen wij als school het leerproces door te trekken buiten de schoolmuren. Dit door het implementeren van studiereizen en culturele activiteiten. Dit proberen we voor alle leerlingen aan te passen naar leeftijd en interessegebied.