Leefzorg

Elke jongere draagt een rugzak met zich mee. Bij de ene is die rugzak wat lichter dan bij de andere. Sommige jongeren dragen een zware rugzak met zich mee en voelen zich niet goed in hun vel. Dat kan een weerslag hebben op hun sociaal en emotioneel welbevinden op school. Vanuit onze pedagogische visie willen we luisteren naar en mee op weg gaan met de leerling in zijn of  haar zoektocht. 

De klastitularis is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Natuurlijk kan de leerling zijn of  haar  verhaal kwijt aan de leerkracht met wie er de beste klik is. Voor meer gerichte begeleiding staan er ook leerlingenbegeleiders klaar.