Infoavond met contactmoment

Doorheen het jaar zijn er verschillende momenten en manieren om onze school beter te leren kennen. Graag nodigen we u uit op één van deze momenten, zodat u een duidelijk beeld krijgt van onze unieke werking.

Iedereen welkom in onze school!

Info kandidaat-leerlingen

Onze school heeft geen maximumcapaciteit. Alle jongeren die starten in het eerste jaar en voor onze school kiezen, kunnen we een plaats garanderen. Definitief inschrijven is mogelijk vanaf  half mei 2024.

We heten jullie welkom op 05 maart 2024 voor onze infoavond en registratiemoment en op 20 april 2024 voor onze infonamiddag met registratiemoment.

Bezoek lagere scholen

Jaarlijks nodigen we leerlingen van het zesde leerjaar met hun klas uit om kennis te maken met onze school. Tijdens de maand februari ontvangen we heel wat leerlingen uit de aangrenzende gemeenten. Indien je graag met je school een bezoek aan onze school brengt kan je zeker contact opnemen met onze school (011/73.40.27).

infoavond & registratiemoment

05 maart 2024

Dinsdag  05 maart 2024 (19u.) zijn kandidaat-leerlingen en hun ouders welkom op onze jaarlijkse infoavond. Tijdens dit moment krijg je meer uitleg over de werking van onze school en onze visie.

Infonamiddag & registratiemoment

20 april 2024

Zaterdag 20 april 2024 (14u. – 18u.) zijn kandidaat-leerlingen en hun ouders welkom op onze jaarlijks infonamiddag. Tijdens dit moment kan je de werking van onze school ervaren door een rondleiding op maat.

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!