Administratie leerlingen

Administratie leerlingen

Hieronder vind je allerlei praktische informatie i.v.m. afwezigheden, schoolrekening, verzekeringen,…

Bij ziekte

de school telefonisch verwittigen op het nummer 011 73 40 27 tussen 08.00 uur en 09.00 uur;

Bij een voorziene afwezigheid

een paar dagen op voorhand op het leerlingensecretariaat aanvragen en de nodige bewijsstukken meebrengen; voor speciale ‘familiale’ redenen vraag je toestemming aan de adjunct-directeur;

Bij een onvoorziene afwezigheid

de school telefonisch verwittigen op het nummer 011 73 40 27 tussen 08.00 uur en 09.00 uur;

Bij afwezigheid tijdens examens, sportdag, studiereis en bezinningsdagen

steeds een doktersattest afgeven (tenzij andere wettiging voor die dag).

Afwezigheden

Wie en wanneer moet ik verwittigen

Bij afwezigheden wordt de school verwittigd:

schoolrekening

De financiële middelen die de school als werkingstoelage ontvangt, zijn niet toereikend. Daarom moet de school een bijdrage van de ouders vragen.
Er zijn uitgaven die jij of je ouders verplicht moeten betalen (schoolboeken,papier, bezinningsdagen, educatieve reizen,…). Bepaalde dingen moet je op school kopen omdat de school ze als enige aanbiedt. Andere zaken moet je niet op school kopen, maar moeten wel voldoen aan de gestelde voorwaarden. Er kunnen dingen zijn die je zowel via de school als op een andere plaats kan kopen. Er zijn activiteiten waaraan je op vrije basis kan deelnemen, mits stipte betaling van alle schoolrekeningen

Betalingswijze schoolrekening

1

Bij het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een factuur voor de huur en aankoop van handboeken en cursussen.

2

In november volgt een tweede factuur met de aanrekening van de andere kosten.

3

In de maand mei volgt de eindafrekening voor het schooljaar.

We vragen telkens om binnen de 4 weken te betalen.
Eventuele individuele afwijkingen worden ­ op initiatief van jezelf of van je ouders besproken met de directeur. Ouders die de schoolrekening gespreid wensen te betalen, nemen hiervoor contact op met de boekhouding

De verzekering lichamelijke ongevallen 

Als uw kind een ongeval overkomt op school (vb. een gebroken arm) dan zal het ziekenfonds een groot deel van de kosten terugbetalen. Maar meestal worden niet alle kosten door het ziekenfonds terugbetaald; een deel (het remgeld) van de dokters­, ziekenhuis­ en apothekerskosten moet u zelf betalen. De verzekering lichamelijke ongevallen zal ook deze laatste kosten aan u terugbetalen. Deze verzekering is van toepassing voor alle activiteiten die in de school plaatsvinden of door de school georganiseerd worden. Zij is ook van toepassing op de weg van huis naar school en omgekeerd.

LET OP: de verzekering vergoedt lichamelijke schade, niet de materiële schade (fiets, kledij, boekentas… )!

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Als de school of een personeelslid aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval of de veroorzaakte schade, zal de schoolverzekering ook de kosten vergoeden.

LET OP: het is ook mogelijk dat uw kind aansprakelijk wordt gesteld voor een schadegeval als het bijvoorbeeld opzettelijk een ongeval of schade veroorzaakt. Hiervoor betaalt de schoolverzekering niet. Een familiale verzekering kan hier wel tussenkomen. Het is dus belangrijk zo’n familiale verzekering te nemen. Zowel het slachtoffer als de schadeveroorzaker moeten aangifte doen na een ongeval bij hun eigen familiale verzekering.

Verzekeringen

De school heeft een dubbele verzekering afgesloten voor leerlingen en leraren:
de verzekering lichamelijke ongevallen en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!