Organisatie Lesdag

Dagindeling

begin van de lessen: alle dagen om 8.25 uur
einde van de lessen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.25 uur, woensdag om 11.55 uur.

Avond- en busstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag is er avondstudie van 15.30 uur tot 16.20 uur voor de leerlingen die dit wensen.

De leerlingen van Lijn 14 richting Beverlo krijgen de mogelijkheid om naar de busstudie te gaan van 15.30 uur tot 16.10 uur.

Wie inschrijft voor de studie, verplicht zich ertoe om telkens aanwezig te zijn. Elke afwezigheid moet met een briefje verantwoord worden door de ouders. Voorziene afwezigheden moeten op voorhand met de assistent besproken worden.

Inhaallessen

Op dinsdag en/of donderdag kunnen de leerlingen van het 1, 2, 3 en 4 jaar van 15.25 uur tot 16.15 uur een inhaalles volgen voor de hoofdvakken (vb. na een
ziekte). Die lessen worden in de schoolagenda genoteerd, ze zijn niet bedoeld als een vorm van systematische bijlessen!