Coördinatoren

COÖRDINATOR 1STE GRAAD

Hans Martens

011 39 82 86

Don Bosco Hechtel wordt gemaakt door een team. Samen met de directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel maak ik deel uit van die opvoedende gemeenschap rond en met de unieke jongere.
 
Ik wil als graadcoördinator graag de missie van Don Bosco Hechtel mee uitdragen: kwaliteitsvol onderwijs (kennis) aanbieden en tegelijkertijd de jongeren de kans bieden om hun kwaliteiten, talenten en hun vaardigheden (competenties) te ontwikkelen.
 
Daarvoor zal ik er zijn voor onze heerlijke jonge mensjes, hier en nu. Ik wil me bezield inzetten voor leerlingen én hun leerkrachten, met Don Bosco als inspiratiebron en wegwijzer.
 
De jongeren moeten zich thuis voelen en kunnen openbloeien tot jongvolwassenen die verantwoordelijk kunnen zijn voor zichzelf, de anderen en de maatschappij. Als een goede huisvader ga ik hen hierbij begeleiden, kansen bieden en de ruimte geven om te groeien en te leren, met vallen en opstaan.
 
Met het hele team willen we een gunstig en aangenaam klimaat scheppen voor onze jongeren van de eerste graad. Altijd vanuit een assisterende aanwezigheid, in dialoog, hartelijk en met vertrouwen als basis van onze relatie.

COÖRDINATOR 2DE GRAAD

Leen Scheelen

011 39 82 81

Als coördinator van de tweede graad ben ik betrokken bij wat er leeft bij de leerlingen van het derde en het vierde jaar. Na 15 jaar alleen lesgeven in deze graad, is het boeiend om in deze functie meer van de leerlingen te ervaren. Wat houdt de leerlingen bezig, waar zijn ze bezorgd om, waar zijn ouders om bezorgd en vooral: hoe kunnen we daarin helpen en ondersteunen? Het is mooi om te zien hoe leerlingen zichzelf verder ontdekken en ontplooien. 


We willen streven naar een schoolomgeving waar iedereen zich goed voelt. Een plek waar leerlingen enerzijds bijleren en bouwen aan hun toekomst, maar anderzijds ook graag vertoeven, samen met vrienden.

COÖRDINATOR 3DE GRAAD

Evelien Bral

011 39 82 82