Handboeken en materiaal

SCHOOLBOEKEN​

Huurboeken zijn handboeken die te huur aangeboden worden. Er mag niet in geschreven worden en ze moeten op het einde van het schooljaar in goede staat ingeleverd worden. Hiervoor wordt een huurprijs gevraagd.

Werkboeken en werkschriften worden aangekocht door de leerling. Hier mag dus wel in geschreven worden. Deze koopboeken en schriften moeten thuis gedurende 1 jaar na het lopende schooljaar zorgvuldig bewaard blijven.

DRUKWERK

Aanvullend bij de lessen worden fotokopieën gemaakt. Daarnaast wordt er allerlei drukwerk ter informatie bezorgd aan de ouders en de leerlingen.

We voorzien een vaste prijs per kopie:
€ 0,03

Afhankelijk van de richting bedraagt de gemiddelde richtprijs voor kopieën op
basis van vorig jaar:
  1ste jaar: € 30,00
  2de jaar: € 30,00
  3de jaar: € 40,00
  4de jaar: € 40,00
  5de jaar: € 45,00
  6de jaar: € 50,00

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!