Natuurwetenschappen

finaliteit Doorstroom - Domeinoverschrijdend

Wat houdt deze richting in?

Natuurwetenschappen is een bruisend brouwsel bestaande uit deductief, empirisch en probleemoplossend leren. Dit steeds vertrekkend vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Ieder zijn talent!

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je bent inzichtelijk en analytisch sterk
 • je legt vlot verbanden
 • je kunt goed logisch redeneren
 • je verwerkt complexe inhoud aan hoogtempo
 • je denkt na op een geordende manier
 • je hanteert vlot wiskundig abstracte begrippen
 • je ziet het als een uitdaging om wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen

Tweede graad

Natuurwetenschappen

Derde graad

Wetenschappen-wiskunde

Doorstroom

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

 • Onderwijs
 • Chemie

Academische bachelor:

 • Toegepaste wetenschappen
 • Biomedische wetenschappen
 • Geneeskunde
 • Architectuur

Wat brengt de toekomst?

Jouw doorstroomprofiel

Iedere studierichting heeft een eigen verloop, met een bepaald einddoel. Hier kan je vinden welk traject mogelijk is voor desbetreffende studierichtingen.

Wil je een beter beeld op de mogelijke studierichtingen en de structuur in Vlaanderen? bekijk dan zeker volgend filmpje.

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

ICT

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

2

chemie

2

fysica

2

wiskunde

5

keuze-uren

2

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

2

chemie

2

fysica

2

wiskunde

5

keuze-uren

2

klasuur

1

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!