NATUURwetenschappen

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND
DBC_9978

Wat houdt deze richting in?

Natuurwetenschappen is een bruisend brouwsel bestaande uit deductief, empirisch en probleemoplossend leren. Dit steeds vertrekkend vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je bent inzichtelijk en analytisch sterk
 • je legt vlot verbanden
 • je kunt goed logisch redeneren
 • je verwerkt complexe inhoud aan hoogtempo
 • je denkt na op een geordende manier
 • je hanteert vlot wiskundig abstracte begrippen
 • je ziet het als een uitdaging om wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

 • maatschappelijke vorming
 • ICT

1

Engels

3

Frans

4

Nederlands

4

biologie

2

chemie

2

fysica

2

wiskunde

5

STEM of sport

1

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

 • artistieke vorming
 • economische vorming

1

Duits

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

2

chemie

2

fysica

2

wiskunde

5

STEM of sport

1

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Natuurwetenschappen

Derde graad

Wetenschappen – wiskunde

doorstroom?

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

 • Onderwijs
 • Chemie

Academische bachelor:

 • Toegepaste wetenschappen
 • Biomedische wetenschappen
 • Geneeskunde
 • Architectuur