moderne talen wetenschappen

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND
DBC_9998_0192

Wat houdt deze richting in?

Wetenschappen legt klemtoon op biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal. Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je wilt je communicatieve taalcompetenties uitdiepen
 • je bent graag creatief met taal
 • je wilt graag kennismaken met anderstalige literatuur
 • je bent inzichtelijk en analytisch sterk
 • je voert graag experimenten uit in het labo
 • je gaat graag kritisch om met het verzamelen van data
 • je denkt na op een geordende manier

Lessentabellen

vakken

5e

aardrijkskunde

2

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

2

Engels

3

Frans

3

Nederlands

4

biologie

1

chemie

2

fysica

2

wiskunde

4

keuze-uur

1

project kunst en muziek

1

klasuur

1

vakken

6e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

2

Engels

3

Frans

4

Nederlands

4

biologie

2

chemie

2

fysica

2

wiskunde

4

wetenschappelijk werk

1

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Moderne talen

Derde graad

Moderne talen wetenschappen

doorstroom?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 •  onderwijs
 • Toegepaste taalkunde
 • Ergotherapie
 • Letterkunde

Academische bachelor:

 •  Rechten
 • Taal- en letterkunde
 • logopedische en audiologische wetenschappen
 • journalistiek