Latijn

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND
DBC_9877

Wat houdt deze richting in?

Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je hebt een sterk taalgevoel
 • je bent goed in taalbeschouwing
 • je bent geboeid door historische vorming
 • je analyseert taal op een abstracte manier
 • je vindt het fijn om je te verdiepen in de Romeinse cultuur
 • je bent geboeid door literatuur
 • je vertaalt graag Latijnse teksten

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

ICT

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

4/5

Latijn

4

Keuze-uren

2/1

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

4/5

Latijn

4

Keuze-uren

2/1

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Latijn

Derde graad

Latijn moderne talen
Latijn wiskunde

doorstroom?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 • Onderwijs
 • Logopedie & audiologie
 • Toegepaste taalkunde
 • Elektronica-ict

Academische bachelor:

 • Taal- & letterkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Geneeskunde
 • Biomedische wetenschappen
 • Industriële wetenschappen
 • Geschiedenis
 • Rechten
 • Politieke en sociale wetenschappen