Latijn

finaliteit Doorstroom - Domeinoverschrijdend

Wat houdt deze richting in?

Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Ieder zijn talent!

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je hebt een sterk taalgevoel
 • je bent goed in taalbeschouwing
 • je bent geboeid door historische vorming
 • je analyseert taal op een abstracte manier
 • je vindt het fijn om je te verdiepen in de Romeinse cultuur
 • je bent geboeid door literatuur
 • je vertaalt graag Latijnse teksten

Tweede graad

Latijn

Derde graad

Latijn moderne talen
Latijn wiskunde

Doorstroom

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 • Onderwijs
 • Logopedie & audiologie
 • Toegepaste taalkunde
 • Elektronica-ict

Academische bachelor:

 • Taal- & letterkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Geneeskunde
 • Biomedische wetenschappen
 • Industriële wetenschappen
 • Geschiedenis
 • Rechten
 • Politieke en sociale wetenschappen

Wat brengt de toekomst?

Jouw doorstroomprofiel

Iedere studierichting heeft een eigen verloop, met een bepaald einddoel. Hier kan je vinden welk traject mogelijk is voor desbetreffende studierichtingen.

Wil je een beter beeld op de mogelijke studierichtingen en de structuur in Vlaanderen? bekijk dan zeker volgend filmpje.

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

ICT

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

4/5

Latijn

4

Keuze-uren

2/1

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

4/5

Latijn

4

Keuze-uren

2/1

klasuur

1

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!