Latijn wiskunde

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND
DBC_9886

Wat houdt deze richting in?

Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht. In de derde graad kan de 6u-cursus Wiskunde via het complementair gedeelte nog uitgebreid worden tot 8u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je wilt je communicatieve taalcompetenties uitdiepen
 • je bent graag creatief met taal
 • je bent sterk in taalbeschouwing
 • je bent in staat kritisch naar taal te kijken
 • je toont interesse in interculturele compententies
 • je hebt een goed wiskundig inzicht
 • je overweegt een introductie in de algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening

Lessentabellen

vakken

5e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

biologie

1

chemie

2

fysica

1

wiskunde

6

Latijn

4

project kunst en muziek

1

klasuur

1

vakken

6e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

6

Latijn

4

project kunst en muziek

1

werkcollege (keuzeaanbod)

1

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Latijn

Derde graad

Latijn wiskunde

doorstroom?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 • Elektronica-ict
 • Onderwijs

Academische bachelor:

 • Taal- en letterkunde
 • Geneeskunde
 • Biomedische wetenschappen
 • Fysica en sterrenkunde
 • Industriële wetenschappen
 • Rechten