Latijn moderne talen

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND
DBC_9886

Wat houdt deze richting in?

Moderne talen legt de klemtoon op een uitgebreid pakket Engels, Frans en Nederlands. Daarboven krijg je Duits als een extra vreemde taal. Je gaat je verdiepen in communicatievaardigheden en wordt uitgedaagd op het vlak van pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je wilt je communicatieve taalcompetenties uitdiepen
 • je bent graag creatief met taal
 • je bent sterk in taalbeschouwing
 • je bent geboeid door historische vorming
 • je toont interesse in interculturele competenties
 • je denkt na over de impact van communicatie op cultuur en samenleving
 • je bent geboeid door literatuur

Lessentabellen

vakken

5e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

2

Engels

3

Frans

3

Nederlands

4

natuurwetenschappen

2

wiskunde

4

Latijn

4

keuze-uur

1

project kunst en muziek

1

klasuur

1

vakken

6e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

2

Engels

3

Frans

4

Nederlands

4

natuurwetenschappen

2

wiskunde

3

Latijn

4

project kunst en muziek

1

werkcollege (keuzeaanbod)

1

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Latijn

Derde graad

Latijn moderne talen

doorstroom?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 • Onderwijs
 • Logopedie & audiologie
 • Toegepaste taalkunde

Academische bachelor:

 • Taal- & letterkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Geschiedenis
 • Rechten
 • Politieke en sociale wetenschappen