Onze digitale infoavonden

Info kandidaat-leerlingen

Info studiekeuze 2de jaar - "Op weg naar de tweede graad"

Infomoment studiekeuze 4 naar 5

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!