ECONOMISCHE wetenschappen

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND
DBC_9998_0106

Wat houdt deze richting in?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie én wiskunde. Hier leer je logisch en kritisch redeneren om verbanden tussen economische en wiskundige concepten op een dieper niveau te begrijpen. Verwerf inzicht in de economie als systeem en bestudeer de werking van ondernemingen.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je hebt interesse in economie
 • je beschikt over een sterk wiskundig inzicht
 • je bent in staat verbanden te analyseren
 • je denkt graag kritisch en geordend na
 • je kunt abstracte wiskundige begrippen hanteren
 • je kunt complexe leerinhouden snel verwerken
 • je hebt oog voor de maatschappelijke context 

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

 • maatschappelijke vorming
 • ICT

1

Engels

3

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

5

economie

4

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

 • artistieke vorming
 • economische vorming

1

Duits

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

5

economie

4

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Economische wetenschappen

Derde graad

Economie – moderne talen
Economie – wiskunde
Bedrijfswetenschappen

doorstroom?

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Onderwijs

Academische bachelor:

 • Toegepaste economische wetenschappen
 • Politieke en sociale wetenschappen