Economische wetenschappen

finaliteit Doorstroom - domeinoverschrijdend

Wat houdt deze richting in?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie én wiskunde. Hier leer je logisch en kritisch redeneren om verbanden tussen economische en wiskundige concepten op een dieper niveau te begrijpen. Verwerf inzicht in de economie als systeem en bestudeer de werking van ondernemingen.

Ieder zijn talent!

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je hebt interesse in economie
 • je beschikt over een sterk wiskundig inzicht
 • je bent in staat verbanden te analyseren
 • je denkt graag kritisch en geordend na
 • je kunt abstracte wiskundige begrippen hanteren
 • je kunt complexe leerinhouden snel verwerken
 • je hebt oog voor de maatschappelijke context 

Tweede graad

Economische wetenschappen

Derde graad

Economie – moderne talen
Economie – wiskunde
Bedrijfswetenschappen

Doorstroom

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Onderwijs

Academische bachelor:

 • Toegepaste economische wetenschappen
 • Politieke en sociale wetenschappen

Wat brengt de toekomst?

Jouw doorstroomprofiel

Iedere studierichting heeft een eigen verloop, met een bepaald einddoel. Hier kan je vinden welk traject mogelijk is voor desbetreffende studierichtingen.

Wil je een beter beeld op de mogelijke studierichtingen en de structuur in Vlaanderen? bekijk dan zeker volgend filmpje.

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

ICT

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

5

economie

4

keuze-uren

1

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

5

economie

4

keuze-uren

1

klasuur

1

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!