Economie wiskunde

finaliteit doorstroom - domeinoverschrijdend

Wat houdt deze richting in?

Economie krijgt een algemene en sociale benadering. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt o.a. productie, kostenbeheersing, boekhouding, bedrijfsbeheer, internationale handel en personeelsbeleid. Ook boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak ‘recht’ maak je kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht in relatie tot de overheid. 

Voor de component Wiskunde kan in de derde graad de 6u-cursus via het complementair gedeelte uitgebreid worden tot 8u; een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Ook de communicatieve taalvaardigheden worden uitgediept. Er is ruimte voor taalbeschouwing en interculturele competenties.

Ieder zijn talent!

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je toont inzicht in (inter)nationale, menselijke relaties
 • je hebt interesse om economie op abstracte wijze te benaderen
 • je wilt je inzetten voor de vakken ‘boekhouding’ en ‘recht’
 • je bent analytisch sterk
 • je hebt een goed wiskundig inzicht
 • je overweegt een introductie in de algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening
 • je wilt je communicatieve vaardigheden uitdiepen

Tweede graad

Economische wetenschappen

Derde graad

Economie – moderne talen
Economie – wiskunde
Bedrijfswetenschappen

Doorstroom

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
 • Onderwijs

Academische bachelor:

 • Economische en toegepaste economische wetenschappen
 • Politieke en sociale wetenschappen
 • Rechten
 • Taal en letterkunde
 • Toegepaste taalkunde

Wat brengt de toekomst?

Jouw doorstroomprofiel

Iedere studierichting heeft een eigen verloop, met een bepaald einddoel. Hier kan je vinden welk traject mogelijk is voor desbetreffende studierichtingen.

Wil je een beter beeld op de mogelijke studierichtingen en de structuur in Vlaanderen? bekijk dan zeker volgend filmpje.

Lessentabellen

vakken

5e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

6/8

economie

4

keuze-uur

1/0

project kunst en muziek

1/0

klasuur

1

vakken

6e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

6

economie

4

project kunst en muziek

1

werkcollege

1

klasuur

1

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!