Economie wiskunde

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND
DBC_9998_0258

Wat houdt deze richting in?

Economie krijgt een algemene en sociale benadering. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt o.a. productie, kostenbeheersing, boekhouding, bedrijfsbeheer, internationale handel en personeelsbeleid. Ook boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak ‘recht’ maak je kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht in relatie tot de overheid. Voor de component Wiskunde kan in de derde graad de 6u-cursus via het complementair gedeelte uitgebreid worden tot 8u; een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Ook de communicatieve taalvaardigheden worden uitgediept. Er is ruimte voor taalbeschouwing en interculturele competenties.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je toont inzicht in (inter)nationale, menselijke relaties
 • je hebt interesse om economie op abstracte wijze te benaderen
 • je wilt je inzetten voor de vakken ‘boekhouding’ en ‘recht’
 • je bent analytisch sterk
 • je hebt een goed wiskundig inzicht
 • je overweegt een introductie in de algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening
 • je wilt je communicatieve vaardigheden uitdiepen

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

 • maatschappelijke vorming
 • ICT

1

Engels

3

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

5

economie

4

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

 • artistieke vorming
 • economische vorming

1

Duits

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

5

economie

4

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Economische wetenschappen

Derde graad

Economie – moderne talen
Economie – wiskunde
Bedrijfswetenschappen

doorstroom?

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
 • Onderwijs

Academische bachelor:

 • Economische en toegepaste economische wetenschappen
 • Politieke en sociale wetenschappen
 • Rechten
 • Taal en letterkunde
 • Toegepaste taalkunde