ECONOMIE MODERNE TALEN

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND
DBC_9880

Wat houdt deze richting in?

Voor moderne talen gaat de aandacht vooral naar communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Economie krijgt een algemene en sociale benadering. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt o.a. productie, kostenbeheersing, boekhouding, bedrijfsbeheer, internationale handel en personeelsbeleid. Ook boekhouding hoort erbij! In het vak ‘recht’ maak je kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht in relatie tot de overheid.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je toont inzicht in (inter)nationale, menselijke relaties
 • je hebt interesse om economie op abstracte wijze te benaderen
 • je wilt je inzetten voor de vakken ‘boekhouding’ en ‘recht’
 • je bent graag creatief met taal
 • je wilt je communicatieve vaardigheden uitdiepen
 • je kunt taalstructuren vlot analyseren.
 • je bent geboeid door culturele diversiteit binnen een literair, filosofisch en historisch kader

Lessentabellen

vakken

5e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

2

Engels

3

Frans

3

Nederlands

4

natuurwetenschappen

2

wiskunde

4

economie

4

keuze-uur

1

project kunst en muziek

1

klasuur

1

vakken

6e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

2

Engels

3

Frans

4

Nederlands

4

natuurwetenschappen

2

wiskunde

3

economie

4

project kunst en muziek

1

werkcollege (keuzeaanbod)

1

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Economische wetenschappen

Derde graad

Economie moderne talen

doorstroom?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 • Onderwijs
 • Gezondheidssector
 • Bedrijfsmanagement

Academische bachelor:

 • Toegepaste taalkunde
 • Taal- en letterkunde
 • Economische wetenschappen
 • Handelswetenschappen
 • Rechten
 • Politiek en sociale wetenschappen