Bedrijfswetenschappen

lessentabel bedrijfswetenschappen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

economie

6

Engels

2

Frans

3

geschiedenis

1

godsdienst

2

ICT

2

klasuur

1

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorshcuifsysteem)

  • maatschappelijke vorming
  • ICT

1

natuurwetenschappen

3

Nederlands

4

wiskunde

4

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Bedrijfswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.