Algemene vorming

In het tweede jaar krijg je 26 uur ‘algemene vorming‘.
Dit zijn alle vakken die bij het standaard leerplan horen (o.a. geschiedenis, godsdienst, wiskunden,…).  

vakken algemene vorming

uren 2de jaar

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

wiskunde

4

muziek

1

beeld

1

techniek

2

natuurwetenschappen

1

aardrijkskunde

1

klasuur

1