Algemene vorming

Algemene vorming

In het tweede jaar krijg je 26 uur 'algemene vorming'. Dit zijn alle vakken die bij het standaard leerplan horen (o.a. geschiedenis, godsdienst, wiskunden,...).  

DBC_0991

Vakken algemene vorming

uren 2de jaar

geschiendenis

2 u.

godsdienst

2 u.

lichamelijke opvoeding

2 u.

wiskunde

4 u.

Engels

2 u.

Frans

3 u.

Nederlands

4 u.

muziek

1 u.

beeld

1 u.

techniek

2 u.

aardrijkskunde

1 u.

natuur-wetenschappen

1 u.

klasuur

1 u.

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!