Werkcolleges

Tijdens één of twee lesuren ’werkcollege’ in de derde graad worden leerinhouden op een andere manier benaderd. Je leert aan de hand van een welbepaalde methode stap voor stap leerstof verwerken, vaak op zelfstandige basis. Zo verwerf je vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn bij de stap naar het hoger
onderwijs.