welzijnswetenschappen

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINGEBONDEN
DBC_9880

Wat houdt deze richting in?

Deze richting speelt in op de algemene interesse van leerlingen met de klemtoon op filosofie en sociale- en gedragswetenschappen. Hierbij zal je tijdens de lessen filosofie leren filosoferen over de mens en de wereld rondom je. Om dit alles meer te betrekken op de leerlingen starten we vanuit je eigen leefwereld. Naast het vak filosofie ga je het vak sociale- en gedragswetenschappen kennismaken met verschillende maatschappelijke thema’s zoals communicatie, opvoeding, sociaal recht … Dit zal dan weer verder uitgespit worden vanuit een (sociaal-)wetenschappelijk kader. Als laatste is er in deze richting ook aandacht voor natuurwetenschappen. Hier maak je kennis met de fysiologie en anatomie van de mens. 

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je wilt het menselijk gedrag beter leren begrijpen
 • je toont interesse in actualiteit
 • je denkt graag na over levensvragen
 • je draagt graag zorg voor anderen en hun omgeving
 • je kunt je goed inleven in wat een ander voelt of denkt
 • je bent bekommerd om het welzijn van anderen
 • je bent nieuwsgierig naar de basis van anatomie en fysionomie

Lessentabellen

vakken

5e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

1

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Frans

2

Nederlands

4

natuurwetenschappen

3

wiskunde

2

filosofie

2

toegepaste soc. en gedragswet.

6

soc. en maatschappelijk project

2

keuze-uur

1

project kunst en muziek

1

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Maatschappij en welzijnswetenschappen

Derde graad

Welzijnswetenschappen

doorstroom?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 • Sociale gezondheidswetenschappen
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Sociaal werk

Academische bachelor:

 • Psychologie
 • Pedagogische wetenschappen