Moderne talen

finaliteit doorstroom - Domeinoverschrijdend

Wat houdt deze richting in?

Moderne talen biedt een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Ieder zijn talent!

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je hebt een sterk taalgevoel
 • je bent graag creatief met taal
 • je wilt je communicatieve vaardigheden uitdiepen
 • je kunt taalstructuren vlot analyseren.
 • je bent geboeid door culturele diversiteit binnen een literair, filosofisch en historisch kader
 • je wil inzicht verwerven gemediatiseerde (massa)communicatie
 • je bent geboeid door literatuur

Tweede graad

Moderne talen

Derde graad

Moderne talen-wetenschappen

Doorstroom

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 • onderwijs
 • Toegepaste taalkunde
 • Ergotherapie
 • Letterkunde

Academische bachelor:

 •  Rechten
 • Taal- en letterkunde
 • logopedische en audiologische wetenschappen
 • journalistiek

Wat brengt de toekomst?

Jouw doorstroomprofiel

Iedere studierichting heeft een eigen verloop, met een bepaald einddoel. Hier kan je vinden welk traject mogelijk is voor desbetreffende studierichtingen.

Wil je een beter beeld op de mogelijke studierichtingen en de structuur in Vlaanderen? bekijk dan zeker volgend filmpje.

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

ICT

1

Engels

3

Frans

5

Nederlands

5

communicatiewetenschappen

1

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

4

keuze-uren

2

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

2

Engels

3

Frans

5

Nederlands

4

communicatiewetenschappen

1

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

4

keuze-uren

2

klasuur

1

vakken

5e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

2

Engels

3

Frans

5

Nederlands

4

Spaans

2

Nederlandse taalredactie

1

natuurwetenschappen

2

wiskunde

3

keuze-uren

1

project kunst en muziek

1

klasuur

1

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!