Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Lessentabel maatschappij- en welzijnswetenschappen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

Engels

2

filosofie

1

Frans

3

geschiedenis

1

godsdienst

2

klasuur

1

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

  • maatschappelijke vorming
  • ICT

1

natuurwetenschappen

3

Nederlands

4

sociologie en psychologie

5

wiskunde

4

woordkust en drama of beeld

2

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Maatschappij- en welzijnswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.
Ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.