Klasuur

Iedere week hebben onze leerlingen een vast klasmoment. Dit uur wordt per jaar ingevuld door het hele team van een bepaald jaar.

Wat doen we dan?

Tijdens de teamvergaderingen gaan leerkrachten van eenzelfde jaar op zoek naar alledaagse thema’s die niet standaard in de lessen aanbod komen. Ieder jaar heeft dit klasuur op een ander moment maar wordt wel altijd ingevuld door de klastitularissen.

Thema’s die hier aanbod komen zijn maatschappelijke thema’s zoals roken, verkeer, gezondheid, studiekeuze … Dit kan gebracht worden met behulp van films, quiz, sprekers … 

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!