Humane Wetenschappen

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND
DBC_9998_0133

Wat houdt deze richting in?

Bij humane wetenschappen spelen de vakken filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie een belangrijke rol. Je maakt kennis met de basisprincipes van het filosoferen en denkt diep na over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ook leer je kijken en luisteren naar kunst en leer je de vorm, inhoud, context en functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je denkt graag diep na over ‘waarom’ iets zo is
 • je hebt een oog voor kunst
 • je bent in staat om kritische analyses te maken
 • je kunt de mens in de samenleving op een wetenschappelijke manier bekijken
 • je reflecteert logisch over de samenleving en legt hierbij makkelijk verbanden
 • je bent een sociaalvoelend iemand
 • je voelt de drang om mensen en hun ‘psyche’ beter te begrijpen

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

ICT

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

4

kunstbeschouwing en filosofie

2

sociologie en psychologie

3

keuze-uren

1

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

1

Engels

2

Frans

4

Nederlands

4

biologie

1

chemie

1

fysica

1

wiskunde

4

filosofie

2

sociologie en psychologie

3

keuze-uren

1

klasuur

1

vakken

5e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

natuurwetenschappen

2

wiskunde

3

statistiek

1

soc. en gedragswet

5

kunstbeschouwing en filosofie

3

keuze-uren

1

klasuur

1

vakken

6e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

natuurwetenschappen

2

wiskunde

3

cultuurwetenschappen

4

gedragswetenschappen

4

project kunst en muziek

1

werkcollege (keuzeaanbod)

1

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Humane wetenschappen

Derde graad

Humane wetenschappen
Welzijnswetenschappen

doorstroom?

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

 • Onderwijs
 • Sociaal-agogisch werk
 • Gezondheidszorg

Academische bachelor:

 • Psychologie
 • Pedagogische wetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen
 • Geschiedenis