Differentiatie

Het overige uur valt onder ‘differentiatie‘.

Indien je voor deze vakken extra hulp nodig hebt, kan de leerkracht je naar ‘differentiatie Frans’ en ‘differentiatie Wiskunde’ sturen om je te kunnen bijwerken.

Wie dit niet nodig heeft, krijgt een korte kennismaking met een ander studiedomein. Zelfs ‘klassieke taal en oude cultuur’ is een optie voor niet-Latinisten!

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!