Biotechnologische STEM-Wetenschappen

finaliteit doorstroom - domeingebonden

Wat houdt deze richting in?

Biotechnologische STEM-wetenschappen legt de klemtoon natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en hier vaardig in leren zijn. 

Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je denkt mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Ieder zijn talent!

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je toont inzicht in complexe leerinhouden
 • je legt verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren
 • je exploreert planmatig verbanden
 • je ziet mogelijkheden bij het onderzoeken van wetenschappelijke fenomenen
 • je zoek geboeid naar oplossen van problemen in de biotechnologie, biologie, chemie en fysica.
 • je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.
 • je wil processen in de levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate van mens en samenleving.

Tweede graad

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Derde graad

Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen
Techniek wetenschappen

Doorstroom

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 • Chemie
 • Voedings- en dieetkunde
 • Elektromechanica

Academische bachelor:

 • Biowetenschappen
 • Industriële wetenschappen 
 • productontwikkeling

Wat brengt de toekomst?

Jouw doorstroomprofiel

Iedere studierichting heeft een eigen verloop, met een bepaald einddoel. Hier kan je vinden welk traject mogelijk is voor desbetreffende studierichtingen.

Wil je een beter beeld op de mogelijke studierichtingen en de structuur in Vlaanderen? bekijk dan zeker volgend filmpje.

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

1

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

ICT

1

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

biologie

3

chemie

3

fysica

3

biologische STEM-wetenschappen

1

wiskunde

5

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

1

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Duits

1

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

biologie

3

chemie

3

fysica

3

biotechnologische STEM-wetenschappen

1

wiskunde

5

klasuur

1

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!