biotechnologische stem-wetenschappen

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINGEBONDEN
DBC_9938

Wat houdt deze richting in?

Biotechnologische STEM-wetenschappen legt de klemtoon natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en hier vaardig in leren zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je denkt mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Welke talenten worden verder ontwikkeld?

 • je toont inzicht in complexe leerinhouden
 • je legt verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren
 • je exploreert planmatig verbanden
 • je ziet mogelijkheden bij het onderzoeken van wetenschappelijke fenomenen
 • je zoek geboeid naar oplossen van problemen in de biotechnologie, biologie, chemie en fysica.
 • je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.
 • je wil processen in de levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate van mens en samenleving.

Lessentabellen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

1

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

 • maatschappelijke vorming
 • ICT

1

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

biologie

2

chemie

2

fysica

3

biologische STEM-wetenschappen

3

wiskunde

5

klasuur

1

vakken

4e

aardrijkskunde

1

geschiedenis

1

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

 • artistieke vorming
 • economische vorming

1

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

biologie

2

chemie

3

fysica

2

biotechnologische STEM-wetenschappen

3

wiskunde

5

klasuur

1

Jouw doorstroomprofiel

Tweede graad

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Derde graad

Techniek wetenschappen

doorstroom?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

 • Chemie
 • Voedings- en dieetkunde
 • Elektromechanica

Academische bachelor:

 •  Biowetenschappen
 • Industriële wetenschappen 
 • productontwikkeling