Visie

Onze kijk op opvoeding en onderwijs

Opvoeden is een veeleisende en complexe opdracht. Het is niet eenvoudig om te zeggen wanneer een opvoedingsproces ‘geslaagd’ is. Dit ligt niet zomaar vast. Elk mensenleven is immers een uniek verhaal. Wel zijn er een aantal universele en fundamentele uitdagingen die eigen zijn aan de menselijke ontwikkeling. De ontwikkelingsdoelen vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zin zijn belangrijke bakens voor het opvoeden. In vrijheid kunnen jongeren geleidelijk verantwoordelijkheid opnemen. Anderen zien en zelf gezien worden, creëert verbinding. Elke dag opnieuw worden jongeren op onze school uitgedaagd om antwoorden te zoeken op de eigen vragen.

In opvoeding zijn vele partners betrokken. Ouders, familie, vrienden, school, jeugdleiding, trainers,… Het samenspel tussen alle betrokken partners is veelzijdig en complementair. Kiezen om samen op te voeden biedt een meerwaarde. Het geeft de kans om in gesprek te gaan met elkaar.

In de opvoeding heeft de jongere een positief leefklimaat nodig om te groeien, een ruimte waar hij op zijn maat tot bloei kan komen. De opvoeding is gericht op een groeiende verantwoordelijkheid van de jongere. Daarbij is het aanbieden van experimenteerruimte en zinduiding heel belangrijk. Jongeren krijgen kansen om zich in te zetten en worden opgeroepen om mee verantwoordelijkheid te dragen voor andere jongeren.

Op school willen we jonge mensen helpen om op vele vlakken van het leven positieve ervaringen op te doen en eigen talenten te ontdekken. Zo kan de jongere groeien tot een weerbare en creatieve volwassene die in de samenleving van morgen actief en gelovig een taak op zich neemt voor zijn eigen geluk en dat van anderen.

Opvoeden is teamwork. Op school vraagt dit een goede organisatie, kansen tot overleg en gezonde communicatie tussen opvoeders. Het schoolteam bezint zich voortdurend over de visie van het eigen project.

Opvoeden gebeurt niet vanaf de zijlijn. Elke betrokkene gaat mee op tocht, als tochtgenoot en/of als gids. Hierbij is het pedagogisch project een onmisbare inspiratiebron, voor al wie in het spoor van Jan Bosco jongeren nabij wil zijn.