Techniek wetenschappen

vakken

4e

5e

6e

aardrijkskunde

1

1

1

biologie

2

3

2

chemie

4

5

6

Engels

2

2

2

Frans

3

2

2

fysica

4

4

4

geschiedenis

1

1

1

godsdienst

2

2

2

informatica

1

klasuur

1

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

2

Nederlands

4

3

3

wiskunde

5

6

6

Dit is een theoretische, technische studierichting.
De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium.
Wiskunde is een erg belangrijke component.

De taalcomponent bereidt voor op de praktische communicatie en op de lectuur van vakliteratuur en handleidingen.
De wiskunde is van een hoog niveau en volgt hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische wetenschappen en Industriële wetenschappen.

Deze richting steunt op de volgende pijlers:
– Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod. In vergelijking met wiskundige richtingen in het ASO worden hier meer de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen beklemtoond.
– Door een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid verwerf je concrete technische en praktische vaardigheden.
– Voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast de wiskundige ook ict-vaardigheden vereist.
– De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de ‘techniek’ en de ‘wetenschappen’ worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

Na deze richting is verder studeren in het hoger onderwijs eigenlijk logisch. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Leerlingenprofiel