Spirit

Wie geeft nu eigenlijk de kerststal een plaats gaf op school? Wie durft het aan om zo’n immense viering als de Don Boscoviering in elkaar te steken? Wie zorgt elk jaar voor een passend jaarthema? Misschien … Het zijn maar een aantal voorbeelden van waar Spirit over nadenkt en mee organiseert.

Op onze school zijn er verschillende werkgroepen waar leerlingen en leerkrachten samen deel van uitmaken. Spirit is daar een van. Een kerngroep van leerkrachten komt geregeld samen om de lopende zaken verder op te volgen. We willen als Don Boscoschool onze identiteit niet verloochenen. Daarom willen we op een eigentijdse manier – net zoals Don Bosco dat deed – het evangelie een plaats geven op school. We zijn dankbaar dat we daar met Spirit de kans toe krijgen.

Dit jaar neemt Spirit een “sabbatjaar” om te kijken welke de weg is die de komende jaren gegaan moet worden. Dat wil niet zeggen dat Spirit stil ligt: soms is even rust goed om een nieuwe start te kunnen nemen!