Schoolraad

In het Don Boscocollege bestaat de schoolraad uit vertegenwoordigers van:

  • De ouders;
  • Het personeel;
  • De lokale gemeenschap;
  • De leerlingen.
 

Het overleg of advies dat een schoolraad kan geven gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

  • Het studieaanbod;
  • Het schoolreglement;
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden;
  • Welzijn en veiligheid op de school;
  • Infrastructuurwerken;
  • Het schoolwerkplan.
 

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.
De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.
De schoolraad van instellingen in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten.