O&IT

lessentabel O&IT

vakken

5e

6e

aardrijkskunde

1

1

bedrijfseconomie


bedrijfseconomie/IT

9

9

Duits

2

2

Engels

3

3

Frans

4

4

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

informatica


klasuur

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

3

3

wiskunde

3

3

In O&IT word je opgeleid voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Je kan vanuit deze richting ook doorstromen naar het hoger onderwijs.
Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica … .
Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen.
Binnen de algemene vorming wordt een grondige kennis van het Nederlands, een praktische kennis van het Frans en Engels en een basiskennis van Duits nagestreefd.
Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context, de zakelijke communicatie is belangrijk.
De schrijfvaardigheid ligt in het verlengde van de luister-, spreek- en leesvaardigheid. 

Wil je graag wat beeldmateriaal van &Joy zien? Kijk dan zeker eens op onze insta-pagina!

Leerlingenprofiel