Missie

Don Bosco Hechtel is meer dan een school waar enkel kennis onderwezen wordt. Binnen ons studieaanbod bieden we kwaliteitsvol onderwijs aan. We sporen jongeren aan om volgens hun eigen mogelijkheden en interesses maximale leerwinst te boeken. Tegelijkertijd investeren we in tijd en ruimte om brede competenties en vaardigheden van jongeren te ontwikkelen. Voortdurend staan we open om nieuwe methodieken en technologieën in onderwijs te integreren. 

De overgrote meerderheid van onze leerlingen zet zijn/haar studieloopbaan verder in het hoger onderwijs na dit secundair onderwijs. Hen voorbereiden op dit volgend traject houden wij voor ogen. 

Don Bosco Hechtel is meer dan een school. Via ons middagspel, verschillende sportcompetities, de schoolband, vrij podium, leerlingentoneel, wereldwinkel, talrijke buitenschoolse activiteiten en reizen zetten we in op gezonde ontspanning, actief bewegen, sociale contacten in ‘real life’, cultuur, een duurzame economie … De feestdag van Don Bosco is een hoogtepunt in het schooljaar. Heel wat activiteiten zijn klasoverstijgend. Jongeren worden uitgenodigd om zich te engageren voor maatschappelijke initiatieven en voor leeftijdsgenoten. Ze groeien op in een veilige omgeving waar ze talrijke competenties kunnen ontplooien.

Jongeren worden op veelvuldige wijze uitgenodigd om nieuwe horizonten te verkennen, talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Ze krijgen vaak mogelijkheden om samen met leeftijdsgenoten unieke projecten en sfeervolle belevenissen op te zetten en te ervaren. Tegelijkertijd biedt de school mogelijkheden tot zingeving. Jongeren kunnen hierin een rol spelen en een verschil maken voor leeftijdsgenoten. Leerkrachten die inspireren kunnen een rolmodel zijn voor leerlingen en collega’s.

Don Bosco Hechtel is een school waar in team veel aandacht wordt besteed aan de zorg voor elke individuele leerling, gericht op hun talent- en persoonlijkheidsontwikkeling. De school is een gemeenschap in de gemeenschap, voortdurend in dialoog met de jongere en alle partners in opvoeding.

Zo nemen we als school op een constructieve, dynamische en toekomstgerichte wijze onze verantwoordelijkheid op binnen onze maatschappij. We nemen deze taak op binnen het onderwijs in Noord-Limburg, in relatie met het pedagogisch project van Don Bosco, als deel van het Katholiek onderwijs. 

Het is onze ambitie om dit dagelijks waar te maken.