Don Boscostraat 72
3940 Hechtel
011 73 40 27
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Leerzorg

CLB

Waarmee kunnen we helpen?
Bij het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) kan je terecht voor informatie en voor allerlei hulp.Zo kunnen we helpen met:
  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren,  aandacht ...
  • Onderwijsloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen ...
  • Preventieve gezondheidszorg: medisch onderzoek, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...
Voor sommige problemen krijg je in het CLB een antwoord. Voor anderen wijst het CLB je de weg naar collega's in andere diensten.We werken steeds vraaggestuurd: op vraag van de ouders, de leerling of van de school. 

Hoe kan je ons bereiken?

Het CLB-centrum betrokken bij de begeleiding van uw zoon/dochter is  het Vrij CLB Midden-Limburg te Saviostraat 39, 3530 Houthalen-Helchteren. Het VCLB is bereikbaar op maandag van 8u30 tot 12u30, de andere werkdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00. Tijdens de kerstvakantie zijn we enkel geopend op 27 december en 6 januari, tijdens de paasvakantie zijn we gesloten. In de zomervakantie zijn we van 15 juli t.e.m. 15 augustus gesloten. 

 

De CLB-begeleiders zijn enkele halve dagen per week bereikbaar op school. 
Voor vragen of afspraken kan u contact opnemen via telefoon (011 52 52 05), via email (1e graad Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 2e en 3egraad Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of met een bericht op Smartschool naar de betrokken medewerkers.

KTLB (KernTeam LeerlingenBegeleiding)

We willen jongeren helpen groeien naar verantwoordelijkheid. We trachten zorg te dragen voor jongeren die het moeilijk hebben. Soms zie je het niet of je verwacht het niet, maar jongeren kunnen behoorlijk in de problemen geraken. Studieproblemen komen op het rapport, maar waar wordt er gerapporteerd over persoonlijke, sociale of emotionele problemen? De werkgroep leerlingenbegeleiding legt zijn oor te luisteren en biedt hulp of ondersteuning waar het kan, op elk vlak voor wie het wenst.

Titularisuur (PPU)

Alle klassen hebben elke week een bijkomend uur voor pastorale en pedagogische activiteiten onder leiding van een lerarenteam: vieringen en bezinningen, leren leren, studiekeuze, gesprek vanuit de klassenraad, maar ook drugpreventie, opvoeding tot relatiebekwaamheid, verkeers- en gezondheidsopvoeding, milieuzorg, burgerzin, leefsleutels en andere vakoverschrijdende eindtermen komen aan bod.

Remediale hulp

Een aantal leerlingen heeft, ondanks een goede inzet toch ernstige moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, …

Meestal gaat het om leerstoornissen. Niet dom, maar een beetje meer moeite om de juiste aanpak te vinden. Om ook deze jongeren de nodige ondersteuning te geven, bespreken de leerkrachten remediale hulp samen met de leerling welke hulp nodig of nuttig kan zijn.

En heb je (n)iets, vergeet dan niet dat iedereen talent(en) heeft!

GOK

Het GOK, Gelijke Onderwijskansen-beleid, krijgt een plaats in onze school. Met de eerste graad werken wij in de eerste plaats aan een betere taalvaardigheid. Verder speuren we leerachterstanden op en bieden we gerichte remediëring of ‘herstel-oefeningen’ aan. Eén middagpauze per week kan je onder begeleiding komen ‘gok(ken)’ voor Nederlands, Frans, wiskunde,… Als er een probleem is, doen we er samen iets aan.

GON

Ik heb een handicap, maar ik kan en mag mee in een gewone school. Je moet (in) me geloven want ik verzeker je dat ik dat buiten-gewoon tof vind. Ik heb recht op extra ondersteuning van mijn ‘buitenschoolse’ ‘gon-begeleidster’, maar voor de rest doe ik vanuit mijn (rol)stoel of op mijn (blinden)laptop wat alle anderen doen.

Taalscreening

Vanaf september 2014 is iedere school verplicht om alle eerstejaars te testen op taal. Onze school koos voor deze afname de toetsen van Diataal. Deze test bestaat uit een luik ‘begrijpend lezen’ en een luik ‘woordenschat’. De afname gebeurt tijdens de lessen ICT, met behulp van de computer. Het eerste toetsmoment gebeurt in september-oktober en een tweede afname in april-mei van datzelfde schooljaar.
De resultaten worden tot op heden niet met de leerlingen of ouders gecorrespondeerd, omdat deze ook niet in een procent te omvatten zijn. De leerling behaalt telkens een niveau (A, B, C, D, E). Deze aanduiding is gebaseerd op de resultaten van een landelijke referentiegroep die dezelfde toets gemaakt heeft. Verder bekijken we de resultaten op micro-, meso- en macroniveau. Leerlingen die de norm niet halen in het begin van het eerste jaar en geen aanvulling Nederlands in hun pakket hebben, worden per brief uitgenodigd om te remediëren tijdens een paar inhaallessen doorheen het schooljaar. Leerlingen die ‘aanvulling Nederlands’ volgen, worden sowieso bijgewerkt tijdens deze lessen met het oog om hun score te verbeteren bij de tweede test.
De school zet deze testen in om de leerlingen verder op weg te helpen. Ze sluiten aan bij het niveau van de leerlingen, niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk. Zo zijn leerlingen gemotiveerder om te leren en worden deze Diatoetsen ‘groeitoetsen’.

Avond- en busstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag is er avondstudie van 15.30 uur tot 16.25 uur voor de leerlingen die dit wensen (vanaf donderdag 3 september).

De leerlingen van Lijn 14 richting Beverlo krijgen de mogelijkheid om naar de busstudie te gaan van 15.30 uur tot 16.10 uur. Wie inschrijft voor de studie, verplicht zich ertoe om telkens aanwezig te zijn. Elke afwezigheid moet met een briefje verantwoord worden door de ouders. Voorziene afwezigheden moeten op voorhand met de assistent besproken worden.

Inhaallessen

Op dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar van 15.25 uur tot 16.15 uur een inhaalles volgen voor de hoofdvakken (vb. na een ziekte). Die lessen worden in de schoolagenda genoteerd, ze zijn niet bedoeld als een vorm van systematische bijlessen!