Fietsroute

Onze school is met de fiets bereikbaar via de Broekerstraat. Leerlingen mogen niet met de fiets over de speelplaats rijden en kunnen de fietsenstalling bereiken door na de kapel het schoolterrein te betreden.

We dringen er ook op aan dat de fietsers op de rotonde het
fietspad volgen! Als school dringen we er op aan fluovestjes
en fietshelmen te gebruiken bij schoolse uitstappen.