Biotechnologische STEm-wetenschappen

Lessentabel biotechnische wetenschappen

vakken

3e

aardrijkskunde

1

biologie

2

biotechnologische wetenschappen

3

chemie

2

Engels

2

Frans

3

fysica

3

geschiedenis

1

godsdienst

2

klasuur

1

lichamelijke opvoeding

2

MEAV (doorschuifsysteem)

  • maatschappelijke vorming
  • ICT

1

Nederlands

4

wiskunde

5

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. De leerlingen denken mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Biotechnologische wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.
Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze willen processen in de levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate van mens en samenleving.